Equinics ger 2 års reklamationsrätt i enlighet med köplagen, som omfattar tillverknings- och materialfel som upptäcks vid normal användning av produkten. Det är dock en förutsättning att dessa defekter inte har uppkommit till följd av din felaktiga användning av produkten eller annat skadevållande beteende som lett till defekten.

Reklamationsrätten gäller inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller obehörigt ingripande.

Equinics påpekar att färger och storlekar kan skilja sig från bilderna på webbplatsen och att detta inte kan betraktas som ett klagomål.

Klagomål om fel och defekter som bör upptäckas vid sedvanlig undersökning av godset ska anmälas till Equinics inom skälig tid. Om du gör en reklamation inom två månader efter att felet upptäckts, kommer reklamationen alltid att ske i rätt tid.

Artikeln kan sedan returneras direkt till Equinics för reparation eller byte. Du kan köpa en returetikett för den i vår webshop. Varan ska skickas till vår adress, ej till en paketbutik eller liknande. Paket som inte har skickats till vår adress kommer inte att hämtas ut och returneras därför till avsändaren.

Om det visar sig att klagomålet är berättigat kommer dina fraktkostnader att krediteras. Om det visar sig att reklamationen är ej berättigad ansvarar du även för returfrakten till dig och vi returnerar dina varor först när fraktbeloppet har mottagits.

Equinics måste ALLTID kontaktas innan du skickar in varan, eftersom vi kanske inte behöver returnera varan. Det finns vissa situationer där vi kan nöja oss med att se en bild av skadan.

Vi förväntar oss att vi tillsammans alltid kan hitta en tillfredsställande lösning på ett klagomål, men om du ändå är missnöjd med handläggningen av ditt ärende har du möjlighet att klaga. Hitta mer information om detta här på Consumer Complaints Board.