Kort sagt:

För att du ska kunna beställa varor från oss behöver vi följande information: Namn, adress, tel.Nej.och e-postadress.

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig.Personuppgifterna registreras hos Equinics och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas.Personuppgiftsansvarig på Equinics är ägaren Romi Royé.

Din information lämnas inte vidare eller säljs inte till tredje part.

Som registrerad hos Equinics har du alltid rätt att invända mot registreringen.Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig.Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till: info@equincs.eu.

Mer utökad information om vår cookie- och personuppgiftspolicy finns här:

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på webbplatsen.Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen.Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", som är textfiler som sparas på din dator, mobiltelefon mm.därför i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser.Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ext.exvirus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandlering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare.Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande utsträckning kan innehålla:

Täta tredje parter i digital reklam

Personlig information

Allmänt
Personlig information är all slags information som till viss del kan hänföras till dig.När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information.Det händer t.ex.t.exav allmänttillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen).I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter.Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller när du gör ett köp.

lagstiftningen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att kunna att leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ext.exatt skicka ett nyhetsbrev.Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs.Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen.Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev.klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment osv.wlämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd.Vilka tredje parter som är inblandade kan du se i avsnittet om "Cookies" ovan.Informationen används för reklaminriktning.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och behandla data.Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc.wkommer bara att ske om du samtycker till det.Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.Du kan också när som helst invända mot användningen av information.Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas.Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade.Förfrågningar om detta kan göras till: info@equinics.euOm du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Equinics
Overdrevsvej 9, Undløse 
4340 Tølløse – Danmark  
Telefon: +45 28188577
E-post: info@equinics.eu