Servicevilkår

Reklamationsret

Equinics yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. 

Equinics gør opmærksom på, at farver og størrelser kan afvige fra billederne på hjemmesiden og at dette ikke kan anses for reklamation.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Equinics indenfor rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Equinics returneringsomkostninger i rimeligt omfang og vi sender som regel en pakkelabel til dig som du kan benytte til at sende varen retur med.

Equinics skal ALTID kontaktes inden varen sendes ind, da vi muligvis ikke behøver at få varen retur. Der er situationer hvor vi kan nøjes med at se et billede af skaden. 

Vi regner med at vi sammen altid kan finde en tilfredsstillende løsning på en reklamation, men er du alligevel utilfreds med behandlingen af din sag, så har du mulighed for at klage. Find mere info om det her hos Forbrugerklagenævnet.